Administrācija

Pārvaldes vadītājs:  Arkādijs Karņickis
Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste, kasiere:  Irina Šnitko
Bibliotēkas vadītāja:  Elvīra Kokina
Saieta nama vadītāja:  Elena Kolesnikova
Komunālās saimniecības grāmatvedības uzskaitvedis:  Tatjana Agarelova
Galvenā grāmatvede: Liene Artjomova