Administrācija

Pārvaldes vadītājs:  Arkādijs Karņickis
Kasiere: Jeļena Vasiļjeva
Bibliotēkas vadītāja:  Elvīra Kokina
Saieta nama vadītāja: Jeļena Vasiļjeva
Komunālās saimniecības grāmatvedības uzskaitvedis:  Tatjana Agarelova
Galvenā grāmatvede: Liene Artjomova