Maļinovas pagasta bibliotēka

Maļinovas pagasta bibliotēka
Reglaments
Maļinovas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
Datorlietošanas noteikumi_2016
Elektroniskais katalogs
Maļinovas pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2014-2017-g.
Bibliotēkas attīstības plāns

BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
Maļinovas pagasta bibliotēka tika dibināta 1952.gada 1.jūlijā /arhīva izziņa/ un atradās Maļinovas pagasta ēkā. Bibliotēkas vadītāja bija N.Antonova un grāmatu krājumi sastādīja 2523 grāmatu eksemplāri.

BIBLIOTĒKA ŠODIEN
Šodien Maļinovas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka piedāvā:

 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem
 • Alfabētiskais katalogs
 • Dažādu nozaru uzziņu literatūra
 • Pakalpojumus, kas sadarbojas ar visām Latvijas bibliotēkām, ja vajadzīgas grāmatas un nepieciešamā dokumenta nav bibliotēkas krājumos, to var pasūtīt SBA.
 • Periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās
 • Bezmaksas datoru izmantošana ar iespēju izmantot interneta resursus (9 datoru vietas)
 • Skanēšanas un izdrukas pakalpojumi
 • Novadpētniecības materiālu mapes
 • Bibliogrāfiskas izziņas
 • Dažādas tematikas izstādes
 • Bezmaksas pieeja dažādam elektroniskām datu bāzēm:
  • www.letonika.lv /atbildes, kuras tu meklē/
  • www.likumi.lv /MK noteikumi u.c. normatīvie akti/
 • Pieeja Daugavpils novada pašvaldību bibliotēku kopkatalogam

MAĻINOVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS:

 • Pirmdiena: 08.00-18.00
 • Otrdiena: 08.00-17.00
 • Trešdiena: 08.00-17.00
 • Ceturtdiena: 08.00-17.00
 • Piektdiena: 08.00-16.00
 • Sestdiena: brīvdiena
 • Svētdiena: brīvdiena

Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

MŪS VAR ATRAST:

 • Adrese: Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, LV-5459
 • Tālrunis: 65476127
 • E-pasts: biblioteka@malinova.lv
 • Mājas lapa internetā: www.malinova.lv

Jūs apkalpos Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina

Nāciet, Jautājiet, Meklējiet!!! Mēs Jūs gaidām!!!! Mēs Jums palīdzēsim!

Maļinovas pagasta bibliotēkas darba plāns 2017. gadam.

30.01.17 – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums.

15.02.17 – Radoša darbnīca – izstāde vecākiem ar bērniem „Bibliotēkas lietotāju aizraušanās”.

13.03.17 – Zaļā pēcpusdiena. Fotoizstāde „Zili zaļa galerija”.

22.03.17 – Latgaliešu kultūras mantojuma izzināšana un saglabāšana.Rokdarbu izstāde.

24.03.17 – Izbraukums uz atceres  pasākumu Daugavpils novadpētniecības muzejā.

10.04.17 – Radoša darbnīca „Lieldienas nāk!”

21.04.17 – Biķernieki. Vecticībnieku lieldienu tradīcijas. Tikšanās.

28.04.17 – Brauciens uz grāmatu svētkiem Višķos.

08.05.17 – Otrā pasaules kara upuru piemiņas brīdis.

12.05.17 – Kultūras mantojuma izpēte. Daugavpils novada seminārs. Naujenes novadpētniecības muzejs.

Jūnijs – Ekskursija uz Jasmuižu.

Jūlijs – Intelektuāla spēle bērniem un jauniešiem „Kā es pazīstu dzimto novadu?”

17.07.17 – Literārs pasākums „Grāmatas – visa mana dzīve”.

22.08.17 – Leļļu teātra ‘Zabava” izrāde ‘Rausītis”

11.09.17 – Dzejas dienas „Ar sauli sirdī”.

08.11.17 – Kulinārā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.Skābēsim kāpostus.

27.11.17 – Adventes vainaga pirmās sveces iedegšanas pasākums.Radoša darbnīca.

Jaunākās grāmatas maijā

Periodisko izdevumu saraksts 2017.gadam.

Latvijas periodiskie izdevumi.

1.Avīzes

 1. Latgales laiks
 2. МК Латвия
 3. Семь суперсекретов

2.Žurnāli

 1. Ievas stāsti
 2. Praktiskais latvietis
 3. Ievas dārzs
 4. Mazajam Florista
 5. Ilustrētā Junioriem
 6.  Лилит
 7. Открыто
 8. Citādā pasaule

Ārzemju periodiskie izdevumi.

Žurnāli

 1. Толока.Золотые рецепты наших читателей.
 2. Толока. Саша и Маша
 3. Мой прекрасный сад.
 4. О чем врачи не говорят
 5. Азбука здоровья.
 6. Дарья.
 7. Загадки истории.
 8. Семеро с ложкой
 9. Толока .Счастливая и красивая
 10. Толока .Секреты исцеления

Cienījamie Maļinovas pagasta iedzīvotāji!

Jums ir iespēja apmeklēt bezmaksas datorkursus “Soli pa solim.”

Maļinovas pagasta bibliotēkā .

Iespēja izvēlēties Jums izdevīgu laiku.