Daugavpils novada jaunatnes ozolu stādīšanas akcija par godu Latvijas simtgadei „Augsim Latvijai”

Par godu Latvijas simtgadei, 13.aprīlī Maļinovas pagasta Vasiļovā, pie Raiņa piemiņas akmens, tika iestādīti pieci ozoli, jo šis koks ir spēka un varenības simbols.

Jauniešus un klātesošos uzrunāja Maļinovas pagasta pārvaldnieks Arkādijs Karņickis. Viņš vēlēja jauniešiem kļūt par saimniekiem savā zemē.

Pirmo ozolu iestādīja pagasta saimnieks.

Ozolam ir stipras saknes un mūsu spēks ir ģimenēs, tāpēc nākamo ozolu stādīt  tika aicināta Vasiļovas ciema daudzbērnu  Ivanovu ģimene. Ģimenes zēniem tika vēlēts kļūt par spēcīgiem un brašiem vīriešiem.

Trešo ozolu stādīja mūsu pagasta viena no aktīvākajām  jaunietēm Oksana Jefimova ar tēti. Oksana vairāku gadu garumā iesaistās daudzos pagasta un novada pasākumos.

Mūsu nākotne ir bērni, tāpēc ceturto ozolu visi kopā stādīja pagasta skolēni.

Tautas dziesmās un senajos ticējumos ozols simbolizē tautu dēlus un stiprus vīrus, tāpēc  pēdējo ozolu stādīja visi klātesošie jaunieši, lai katrs varētu palepoties ar savu devumu pagastam un novadam. Tie, kuri bija pasākumā un stādīja ozolus,  varēs vest uz šejieni savus mīļos un teikt, ka tieši pie šī ozola stādīšanas ir bijis klāt.

Pasākuma laikā notika sporta aktivitātātes, kur jaunieši varēja parādīt savu veiklību, stiprumu un saliedētību. Stādot ozolus, mēs izjutām piederību Latvijai.