Fotoizstāde Maļinovas pagasta bibliotēkā.

Dabas aizsardzības pārvaldes veidotā izstāde „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās „ ir foto stāsts par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem.

Fotoizstāde skatāma  Maļinovas pagasta bibliotēkā no 12.septembra 2016.gada līdz 31.oktobrim.

Visi laipni aicināti!