„Rēzeknes ielas pārbūve, apgaismojuma rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā”

Izsludināts: 2018.05.02
Identifikācijas numurs: MPP 2018/2
Iepirkuma stadija: Aktīvs
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

MPP_2018_2_nolikums

1.pielikums Atklata konkursa piedāvājums

2.pielikums Kvalifikacija

3.pielikums Tehniska specifikacija

4.pielikums Līguma projekts

5.pielikums Darbu apjomu saraksts

5.pielikums I sējums

5.pielikums II sējums

5.pielikums III sējums