Jauniešu diskusiju cikls “Jaunieši runā!”

Visa aprīļa garumā Daugavpils novadā notiek jauniešu diskusiju cikls “Jaunieši runā!,” kuru  mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, analizējot Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011. – 2017. gadam rezultātus un veicot rekomendācijas 2018. – 2024. gada jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei.

  1. aprīlī Lociku jauniešu istabā plkst.18:00 notika Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciālistes Santas Matisānes tikšanās ar jauniešiem no Naujenes, Biķernieku un Maļinovas pagastiem, kurā mūsu pagasta jaunatni pārstāvēja pieci jaunieši – Valērija Cirša, Darina Karimova, Aleksejs Ņekraševičs, Vadims Pilipecs un Dmitrijs Kozirevs.

No sākuma tika rīkota iepazīšanās aktivitāte, kurā jaunieši iepazinās savā starpā, izvēloties sev visgaršīgāko konfekti. Tālāk sekoja esošās situācijas analīze katrai komandai sava pagastā, piemēram, cik aktīvi jaunieši iesaistās novada un pagasta rīkotajos pasākumos, kas  nepieciešams, lai iesasitītos vēl vairāk. Uz šo jautājumu mūsu jaunieši atbildēja, ka  grib trenažierus jauniešu centrā, lai uzturētu savu veselību formā,  un jaunu objektu ciemā –  dabas taku.

Kā brīvprātīgie uz vienu dienu, un tādā veidā  pārbaudīt vai  profesija saista,   maļinovieši gribētu pabūt sociālā darbinieka, dīdžeja un mūzikas instrumentu pasniedzēja  lomā. Aktuāls jautājums bija arī par skolēnu vasaras nodarbinātību.

Visvairāk intriģēja, kā jaunieši atbildēs uz jautājumu, cik pagastā ir deklarēto jauniešu vecumā no 13-25 gadiem.  Maļinovas pagastā to ir 131, bet jaunieši atbildēja, ka apmēram 70 un viņiem pašiem radās jautājums, kur tik daudz un kur ir pārējie?!

Tālāk sekoja jauniešu diskusijas par jaunatnes politikas stratēģijas realizēšanu Daugavpils novadā, kur visi kopā sprieda, par cik procentiem tā tika īstenota, piemēram, veselība un sociālā iekļaušana, jauniešu līdzdalība, saziņa un informētība.

Noslēguma aktivitātē notika  darbs grupās “Mana sapņu pašvaldība,” kur visi sadalījās pēc pašā sākumā izvēlētās konfektes. Jaunieši veidoja kolāžas par savu sapņu pašvaldību. Jaunieši vēlas dzīvot skaistās mājās, braukt pa labiem ceļiem uz glaunām mašīnām,  pavadīt brīvo laiku  mūsdienīgos un labiekārtotos sporta un aktīvās atpūtas laukumos, internetkafejnīcās, ceļot, strādāt. Noslēgumā visi tika aicināti uz kopbildi.

Paldies pasākuma organizatoriem un jauniešiem par dalību.