Maļinovā iededz pirmo Adventes sveci.

28.novembra pēcpusdienā Maļinovas pagasta iedzīvotāji un pagasta pārvaldes darbinieki pulcējās pie pagasta lielā Adventes vainaga lai iedegtu pirmo sveci. Pasākumu kuplināja pagasta interešu kopa „Ivuški” ar adventes laika dziesmām un Tamāra Trutjko ar dzejas rindām.

Adventes vainags ar gaišajām guntiņām radīs svētku gaidīšanas noskaņu Maļinovā.