Maļinovas pagasta bērnu un jauniešu dalība Lielajā talkā

  1. aprīļa pēcpusdienā deviņi Maļinovas pagasta bērni un jaunieši iesaistījās Lielās talkas aktivitātēs, kuras mērķis ir uz 2018. gadu padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē.

Arī šogad tika sakopta teritorija pie Rubenišķu vecticībnieku baznīcas. Ja pagājušajā gadā mēs te ne tikai grābām vecās un sakaltušās lapas, bet arī  līdzinājam ļoti daudzos kurmju rakumus, vācām apkritušos zarus, lasījām stikla lauskas, šifera atlūzas un parējos atritumos, ko redzējām, tad tagad padarītais darbs bija acīmredzams, jo atkritumu praktiski nebija. Ar pietrītām tulznām un zaudētām kalorijām sakopām teritoriju, vien atbrīvojot  no pērna gada lapām un zāles.

Pateicoties talkas dalībnieku  –  Tatjanas Šņitko, Tatjanas Kozirevas, Viktorijas Aleksejevas, Viktorijas Arhipovas, Angelīnas Maksimovas, Annas Plones, Aleksandra Aļabjeva, Dmitrija Kozireva un Leonīda Teivāna –   pūlēm, kopīgi padarījām par vienu sakoptāku vietu Latvijā vairāk. Latvijai zaļai būt!