Meža un dārzu dienas Maļinovā.

Maļinovas pagasta pārvalde Meža un dārza dienu ietvaros, Maļinovas pagasta pārvalde maija mēnesī turpināja Maļinovas ciema teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.

Laukumā pie saieta nama ierīkots LED parka apgaismojums. Vasarā laukumā noris dažādi pasākumi un apgaismojumam ir liela nozīme iedzīvotāju komfortam . Papildus apgaismojumam tika uzstādīti seši jauni parka soli.

Ierīkota jauna puķu dobe 50m2 platībā. Tajā iestādīti košumkrūmi, kadiķveidīgie, tūjas un puķes.

Visi labiekārtošanas darbi tika veikti ar mērķi lai pagasta iedzīvotāji un viesi sakoptā un labiekārtotā vidē varētu sagaidīt Vasarassvētkus, ņemt dalību pasākumos un patīkami pavadīt brīvo laiku.