Radoša darbnīca “Vasaras prieki.”

Datums: 09.07.2020
Laiks: 15:00 - 19:00
Vieta: Maļinovas pagasta Saieta nams.
Atbildīgais: