Saieta nama vokālās interešu grupas “Ivuški” 5-gadu jubilejas koncerts “Mēs tikāmies martā…”

Datums: 15.03.2019
Laiks: 14:00
Vieta: Maļinovas pagasta saieta nams
Atbildīgais: