„Tikšanās pie Raiņa Vasiļovā”.

2016.gada 8.septembrī. plkst. 14.00

Visi laipni aicināti uz dzejas dienu pasākumu –

„Tikšanās pie Raiņa Vasiļovā”.

Programmā: dzejnieki no Maļinovas, Višķu, Biķernieku, Ambeļu pagastiem. „Ivuški”.

Maļinovas pagasta bibliotēka sadarbībā ar

Višķu pagasta bibliotēku.