Vakarēšana Maļinovā

19.janvāra pēcpusdienā Maļinovas pagasta saieta namā norisa Vecā Jaunā gada vakarēšana. Pasākuma dalībnieki atcerējās senās svētku svinēšanas tradīcijas. Minēja senās mīklas, zīlēja sveču gaismā. Turpinājumā noklausījās pareģojumus pēc horoskopa uz gadu, un ņēma dalību pasaku improvizācijā.

Maļinovas pagasta iedzīvotāja G.Avdejeva organizēja nelielu rokdarbu izstādi, pārējie pasākuma dalībnieki savu radošumu pasniedza galda klāšanā. Cienastā varēja nogaršot gan pīrāgus, gan dažādus marinējumus un sālījumus. Ž.Kalnača izcepa ļoti garšīgu torti, T.Trutjko, N.Vasiļjeva, N.Iļjina, Z.Kovaļova, V.Rusina visus iepriecināja ar visdažādākiem pīrāgiem un dalījās ar gardumu receptēm.

Vakars turpinājās ar dejām un dziesmām. Paldies visiem pagasta iedzīvotājiem kuri ņēma dalību pasākuma organizācijā. Paldies Maļinovas pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālu atbalstu.